Hi-Lo Club

May 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • AA - Easy Does It
2
 • AA - Easy Does It
 • AA - Thursday Winners
3
 • AA - Easy Does It
 • AA - Happy Hour Group
 • AA - Fri Winners
4
 • AA - Looking Forward
 • AA - Easy Does It
 • Late Night Meeting
5
 • Yoga and Meditation
 • AA - Easy Does It
 • NEXT GEN
6
 • AA - Easy Does It
7
 • AA - Easy Does It
 • Juggernauts (Women's meeting)
 • AA - Study Group
8
 • AA - Easy Does It
9
 • AA - Easy Does It
 • AA - Thursday Winners
 • Roundup Board
10
 • AA - Easy Does It
 • AA - Happy Hour Group
 • AA - Fri Winners
11
 • AA - Looking Forward
 • AA - Easy Does It
 • HiLo Bingo Fundraiser
 • Late Night Meeting
12
 • Yoga and Meditation
 • AA - Easy Does It
 • NEXT GEN
13
 • AA - Easy Does It
14
 • AA - Easy Does It
 • Juggernauts (Women's meeting)
 • AA - Study Group
15
 • AA - Easy Does It
16
 • AA - Easy Does It
 • AA - Thursday Winners
17
 • AA - Easy Does It
 • AA - Happy Hour Group
 • AA - Fri Winners
18
 • AA - Looking Forward
 • AA - Easy Does It
 • Late Night Meeting
19
 • Yoga and Meditation
 • AA - Easy Does It
 • NEXT GEN
20
 • AA - Easy Does It
21
 • AA - Easy Does It
 • Juggernauts (Women's meeting)
 • AA - Study Group
22
 • AA - Easy Does It
23
 • AA - Easy Does It
 • AA - Thursday Winners
 • Roundup Committee
24
 • AA - Easy Does It
 • AA - Happy Hour Group
 • AA - Fri Winners
25
 • AA - Looking Forward
 • AA - Easy Does It
 • HI LO POTLUCK W/BIRTHDAY SONG
 • Late Night Meeting
26
 • Yoga and Meditation
 • AA - Easy Does It
 • NEXT GEN
27
 • AA - Easy Does It
28
 • AA - Easy Does It
 • Juggernauts (Women's meeting)
 • AA - Study Group
29
 • AA - Easy Does It
30
 • AA - Easy Does It
 • AA - Thursday Winners
31
 • AA - Easy Does It
 • AA - Happy Hour Group
 • AA - Fri Winners